Visualització del contingut web

Concepte Import
Biblioteca

3.000 €

Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) 133.000 €
ÀREES TEMÀTIQUES 55.000 €
Comunicació 7.000 €
Dret 8.000 €
Economia 5.000 €
Humanitats 8.000 €
Polítiques 6.000 €
Salut 8.000 €
Tecnologies 6.000 €
Traducció 7.000 €
TOTAL 191.000 €

 

Concepte Import
Accés a recursos electrònics remots (per a totes les àrees) 1.104.000  €
 

 

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici  2017

Concepte Import
Facultat de Dret 1.900 €
Facultat de Ciències Econòmiques 4.000 €
Facultat de Traducció i Interpretació 500  €
TOTAL 6.400  €