Visualització del contingut web

a) Manteniment

Concepte Despesa
Equips per al processament de dades
1.615.712,66 € 
Material audiovisual
260.000,00 € 

 

b) Inversió

Concepte Despesa
Equipament audiovisual
281.510,00 € 
Maquinari
999.851,00 € 

Programari

507.750,00 €