Visualització del contingut web

Unitat Peticions de servei
Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella 12397
Unitat d'Informàtica de la Comunicació-Poblenou 5689
Unitat d'Informàtica del Campus del Mar 3031
Unitat d'Aplicacions Corporatives 2877
Unitat d'Infraestructures i Seguretat 1742
Unitat de Gestió d'Identitats i Projectes 477
Unitat de Gestió de Recursos 566
Serveis web 1219
Total de peticions del Servei d'Informàtica * 24486*

 

* El total no coincideix amb la suma de les parts perquè hi ha peticions que afecten a més d'una unitat