Visualització del contingut web

a) Monografies

Concepte Despesa
A càrrec de pressupost ordinari, de pressupostos de gestió orgànics (PGO) i d'overheads 81.416 €
A càrrec d'ajuts d'investigació 80.975 €
Total 162.391 €

 

b) Subscripcions de publicacions en sèrie

Concepte Despesa
A càrrec del pressupost ordinari i d'overheads 124.136 €

 

c) Accés a recursos electrònics remots

Concepte Despesa
A càrrec del pressupost ordinari i d'overheads 1.104.969 €