a) Resultats de la Direcció per Objectius: Vicegerent de l'ASTRI i transversals

Resultats de la Direcció per Objectius  2016
Vicegerent de l'ASTRI i transversals  
Assolits completament  10
Assolits parcialment 4
No assolits o desetimats 0
Total 14

 

b) Resultats de la Direcció per Objectius: Biblioteca

Resultats de la Direcció per Objectius  2016
Biblioteca  
Assolits completament  98
Assolits parcialment 26
No assolits o desetimats 10
Total  134

 

c) Resultats de la Direcció per Objectius: Servei d'Informàtica

 
Resultats de la Direcció per Objectius  2016
Servei d'Informàtica  
Assolits completament  61
Assolits parcialment 7
No assolits o desetimats 4
Total 72