Formació realitzada en el marc del Pla de formació del PAS de la UPF

Denominació del curs Assistents
Flexibilitat i Gestió del Canvi (Semipresencial) 1
Flexibilitat i Gestió del Canvi: les quatre portes del cervell 2
Sessió de seguiment "Direcció participativa per objectius i organització del teletreball" 2
Gestió eficient del temps i organització del treball 2
Direcció participativa per objectius i organització del teletreball 1
Sessió de seguiment "Gestió eficient del temps i organització del treball" (P0610008) 2
Pensar en la creativitat, executar la innovació 5
Tastet directiu: Elements de Creativitat i Innovació 1
Tastet directiu: Comunicació Interpersonal Efectiva 1
Autodiagnosi, qualitat personal en l'exercici de les funcions. Primer nivell 3
Autodiagnosi, qualitat personal en l'exercici de les funcions. Segon nivell 1
El valor de ser-hi present. L'aplicació del Mindfulness a l'àmbit laboral" (semipresencial) 8
Tastet directiu: Mindfulness i presa de decisions 1
Tastet directiu: Lideratge i carisma 1
Treball en equip i cooperació (semipresencial) 4
Acompanyament Cap d'Edifici de la Unitat d'Informàtica del Campus Poblenou 1
Tècniques d'aprenentatge i transmissió per afavorir el desenvolupament professional 1
Nous models d'aprenentatge i desenvolupament professional: els reptes a la formació actual 1
Redacció d'informes (Semipresencial) 1
Keep your English fit. Part C 2
Anglès, nivell 4. Mòdul 2. Idiomes UPF 1
Anglès, nivell 6. Mòdul 2. Idiomes UPF 4
Anglès, nivell 7. Mòdul 2. Idiomes UPF 2
Anglès en línia. Advanced B (C1 MCER) 1
Anglès en línia. Lower Intermediate B (B1 MCER) 1
Anglès en linia. Pre-Advanced B (B2+ MCER) 1
Anglès en línia. Mid-Intermediate A (1a part B2 MCER) (No presencial) 1
Curs bàsic de protecció de dades de caràcter personal 2
Novetats en la contractació administrativa pública 8
Consciènciació en seguretat informàtica: Seguretat 27
Consciènciació en segureta informàtica: LOPD 21
Actualització professional a través d'eines digitals I 1
Treu rendiment del teu Google Calendar 2
Treu rendiment del teu Google Drive 2
Taller Testing Java 10
SYSTEM CENTER 11
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball (no presencial) 4
Gestió del risc d'estrès laboral 2
Taller d'escola d'esquena 6
Primers auxilis (Semipresencial) 2
Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de visualització de dades (no presencial) 3
Aspectes generals de seguretat i salut en els laboratoris de biologia mol·lecular (no presencial) 1
Direcció participativa per objectius i organització del teletreball 3
Direcció per objectius i organització del teletreball 8
Prova de nivell d'anglès 7
Anglès, nivell 4. Mòdul 1. Idiomes UPF 2
Anglès en línia. Lower-Intermediate A 4
Anglès en línia. Pre-Advanced A 1
Anglès en línia. Advanced A 1
Anglès, nivell 6. Mòdul 1. Idiomes UPF 4
Anglès, nivell 7. Mòdul 1. Idiomes UPF 2
Polítiques i requeriments de seguretat, accés i interoperabilitat  de la informació pública 1
Novetats de l'Aula Global per al curs acadèmic 2015-16 2
Tastet directiu: Actualitat de les xarxes socials i aplicacions més habituals 1
Tastet directiu: Noves eines que ens poden ajudar a millorar el nostre dia a dia 1
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball (no presencial) 1
El pla d'Autoprotecció de la UPF (No presencial) 9
TOTAL 201

 

Formació interna

Denominació del curs Assistents
Active Directory 16
Recuperació de dades 10
IpLoan 6
Dispositius mòbils 6
Presentació dels contenidors Docker 20
Presentació Workflow de treball amb Git del àmbit AERI 20
Monitoritzacio   5
Gestió NetApp 3
Supercomputacio 1 3
Supercomputacio 2 5
Virtualitzacio  3
Opengnsys, ipam 2

 

Formació externa

Denominació del curs Assistents
Rebuin. Madrid 1
MVWorld 2015. Barcelona 1
Simposium LIFERAY. Madrid 2
CRUE –TIC. León 1
SIMO. Salón de Tecnologia para la enseñanza. Madrid 1
Big Data CoE. Barcelona 1
Event Google for Education. Madrid 1
AWS SUMMIT 2015. Cloud Computing. Barcelona 1
TSIUC: gestió de riscos de les TIC 5
Jornada E-learning 2020 Empresass y Universidades. UOC 1
SUSE Expert Days 2016. Fundació Miró. Barcelona 2
ERASMUS: Estada a Cambridge 1
Data Analytics en AWS. Barcelona 1
HPC Knowledge Annual Meeting 2016. Barcelona 6
Google for Work Connect. Madrid 2
Comité Técnico SIGMA. Saragossa 1
Comisión SIGMA. Saragossa 1
Congreso Asociación Profesional Española de Privacidad. Barcelona 1
Grups de Treball RedIris. Córdova 1
Jornada Técnica E-Administración para Universidades  (IRIS-AE). Madrid 1
Roadshow LifeRay. Barcelona 1
Webvisions Event Europe. Barcelona 1
XXI Jornadas archivos Universitarios. Tarragona 1
Certificado Google Analytics 1
Curs d'Operadors d'Entitats de Registre 5
Certificació NS4 Fortinet 1
TOTAL 42

 

 

...

Assistents per tipus d'acció de formació

Tipus de formació Accions Assistents Percentatge d'assistents sobre el total
Formació realitzada en el marc del Pla de Formació del PAS de la UPF 42 201 58.70%
Formació interna 12 99 29%
Formació externa 26 42 12.3%
TOTAL 80 342