Durant aquest curs, s'hi han incorporat millores amb l'objectiu que sigui una eina que doni resposta a totes les necessitats i al repte de situar la UPF en una posició preferent pel que fa als sistemes de gestió de la producció científica (coneguts internacionalment com CRIS: Current Research Information System).

Aquestes millores són:

1. Incorporació d'indicadors bibliomètrics al PPC (citacions de les publicacions, índex Scimago i factor d'impacte de la revista, quartil i àrea de la revista, índex H dels investigadors, valor de Cahrus+ de la revista, etc.).

2. Millores en les web services del PPC (traspàs de dades cap a l'e-Repositori i cap a les pàgines web dels grups de recerca, dels departaments i dels investigadors).

3. Versió en proves del PPC editable que millora l'agilitat en l'entrada de dades de CV per part dels investigadors.

4. Versió en proves de les tasques d'automatització de la càrrega d'informació des de bases de dades externes (Scopus, WoK, Dialnet).

5. Inici de les tasques per posar en funcionament l'Open Analytics, una nova eina que permetrà millorar l'anàlisi de les dades del PPC.

El PPC emmagatzema 1.351 CV d'investigadors de la UPF. Pel que fa al nombre de referències, les dades al final de curs eren les següents:

  • Articles de revista: 41.543
  • Capítols de llibre: 17.943
  • Llibres: 20.201
  • Projectes: 10.509
  • Convenis: 3.104
  • Tesis dirigides: 3.416
  • Congressos: 46.895