Visualització del contingut web

Formació realitzada en el marc del Pla de formació del PAS de la UPF

 
   

Denominació del curs

Assistents

Actualització professional a través d'eines digitals I

2

Actualització professional a través d'eines digitals II

5

Adobe Premiere Pro

2

Anglès en línia. Mid-Intermeditate B (B1+ MCER)

1

Anglès en línia. Upper Intermediate B2 Part A

1

Anglès, nivell C1.2. Idiomes UPF Part 1

5

Anglès, nivell C 2.1. Idiomes UPF

3

Autodiagnosi, qualitat personal en l'exercici de les funcions. Primer nivell

6

Autodiagnosi, qualitat personal en l'exercici de les funcions. Segon nivell

2

Autodiagnosi, qualitat personal i lideratge. Primer nivell

1

Com millorar la gestió de la comunicació a través de les xarxes socials

4

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball (no presencial)

3

CLIK: Gestionar les xarxes socials amb Hootsite (webinar)

2

CLIK: Redacció de correus en anglès

1

Detecció de violències masclistes en joves universitàries

5

Direcció per objectius i organització del teletreball

8

El pla d'Autoprotecció de la UPF (No presencial)

14

Erasmus Talks

17

Escriure per a la web, usabilitat i organització de la informació

1

Exposar amb convicció: com fer bones presentacions professionals

3

Formació CRM

2

Gestió del risc d'estrès laboral

2

Google Calendar

2

Google Drive

2

Google Forms

3

Google Hangouts i Skype

4

Keep your English fit. Part D

1

Mentoria: Tècniques i eines per al mentor

3

Mindfulness i salut mental

7

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, de l'1 d'octubre.

6

Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de visualització de dades (no presencial)

2

Prova de nivell d'anglès 

1

Seguretat informàtica: Enginyeria Social

2

Simuladoció desfibril.ladors

1

Suport vital bàsic (SVB) i desfibril.lador extern automàtic (DEA)

7

Taller d'escola d'esquena

6

Taller d'escola d'esquena. Nivell 1 

6

Taller d'escola d'esquena. Nivell 2

8

Taller participatiu sobre redacció de textos en català

1

Visió global de la gestió de la Recerca a la UPF

3

 TOTAL

155

 

Formació interna

 

 

 

Denominació del curs

Assistents

RDA  (Recursos, Descripció i Accessos)

22

Sessió de formació sobre llibres electònics

11

Sessió sobre dades de recerca

39

TOTAL

72

 

Formació externa

 

 

 

Denominació del curs

Assistents

Biblioteca de Catalunya: Formació RDA per a formadors

3

Biblioteca de Catalunya: RDA a Càntic

5

Business news on LexisNexis academic

2

Cibernarium: Tweetdeck i Hootsite: gestiona i controla la informació al teus comptes de Twitter

1

Cibernarium: Fonament de les CSS

2

COBDC: Biblioteca i Arquitectura: Anàlisi, diagnosi, nous usos i pla d'actuació

1

CRECS 2017

1

CSUC: Studing the growth of open acces

2

CSUC: Guimeraton: Curs pràctic amb RDA

3

CSUC: Comunicació i avaluació de la recerca en l'era de la ciència oberta

1

CSUC: Sesión entrenamiento IEEE-Digital Library

1

Curs d'operadors d'entitats de registre T-CAT

5

Curs Postgrau: Comunicació i avaluació de la ciència

3

Estada Erasmus: Utrecht University

1

FECYT: VIII Workshop OpenAire

1

Fiesole Collection Development Retreat Series

1

FutureLearn Online Partner Forum

1

II Jornades Biblioteques i Salut

2

Jornada de l'European Research Council sobre convocatòries 2017

2

Jornades CONT

1

Saler force.org Higher Education Event

2

Seminari Facultat Biblioteconomia UB: Bibliometria: antecedents, aplicacions i futur

5

XV Workshop REBIUN

2

XV Jornades CRAI

3

 TOTAL

51


Assistents per tipus d'acció formativa

Tipus d'acció formativa Accions Assistents  % 
Formació realitzada en el marc del pla de formació del PAS de la UPF 40 155 56
Formació interna 3 72 26
Formació externa 24 51 18
TOTAL 67 278