Visualització del contingut web

A continuació es relacionen les presentacions i visites d'àmbit professional a la Biblioteca durant el curs acadèmic 2016-2017

  • Visita d'una bibliotecària de la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), febrer 2017
  • Visita de 20 estudiants de la doble titulació del grau d'Informació i Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual (INFOCOM) de la Universitat de Barcelona, febrer 2017
  • Visita de 15 alumnes de la Universitat de l'Experiència, de la Universitat de Barcelona, març 2017
  • Visita de 25 estudiants de l'assignatura Introducció als sistemes d'informació i documentació, del Grau de Documentació, de la Universitat de Barcelona, març 2017
  • Visita de 30 professionals bibliotecaris de les bibliothèques universitaires de la Université Jean Moulin-Lyon 3 (França), juny 2017
  • Visita d'una bibliotecària de la biblioteca del European University Institute de Florència (Itàlia), juliol 2017