Concepte Import
Biblioteca

3.000 €

Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) 130.000 €
ÀREES TEMÀTIQUES 55.000 €
Comunicació 11.500 €
Dret 12.000 €
Economia 7.000 €
Humanitats 12.500 €
Polítiques 7.000 €
Salut 10.000 €
Tecnologies 7.000 €
Traducció 10.000 €
TOTAL 210.000 €

 

Concepte Import
Accés a recursos electrònics remots (per a totes les àrees) 1.195.500  €
 

 

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici  2018

Concepte Import
UCA Economia i Empresa 2.500 €
UCA Traducció i Ciències del llenguatge 500  €
TOTAL 2.500  €