a) Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups 

Grup/Unitat A1 A2 C1/C2 E II III Total
Direcció 1   1       2
Subdirecció 2 3         5
Unitat de Gestió de Recursos 1 1 6       8
Unitat de Logística 1   2 3     6
Unitat de Serveis d'Informació 1 2 13       16
La Factoria 1 2 1   1 1 6
Unitat  de Serveis Bibliotecaris de la Ciutadella 1 18         19
Unitat de Serveis Bibliotecaris del Poblenou 1 13 5 2     21
Unitat de Serveis Bibliotecaris del Mar 1 4 2       7
Total 10 43 30 5 1 1 90

 

b) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia Nombre Percentatge
Personal bibliotecari 53 59%
Personal administratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis 35 39%
Personal tècnic (laboral) 2 2%
Total 90 100%

 

c) Altes

Alta Unitat Data
 Xenia Provins Piella Unitat  de Serveis Bibliotecaris de la Ciutadella Setembre2018
Víctor López Mirabet Unitat de Serveis d'Informació Octubre 2018

Joan Gutiérrez Tafall 

Unitat de Serveis Bibliotecaris del Poblenou Novembre 2018

Queralt Coll i Alzina

Unitat de Serveis d'Informació Novembre 2018

Guillem Romans Badia

Unitat de Serveis d'Informació Febrer 2019

Anna Saumell Almirall

Unitat de Serveis d'Informació Febrer 2019
Judith Baeza Fernández Unitat de Serveis d'Informació Març 2019

Ernest Burés Fradera (reforç estiu)

Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2019

David Pinto Caparroz (reforç estiu)

Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2019

Marta Romero Val (reforç estiu)

Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2019

Cristina Fernández Lacueva 

Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2019
Iris Roche Rabassó Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2019

 

d) Baixes

Baixa Unitat Data
Núria Arau (reforç estiu) Unitat de Serveis d'Informació Octubre 2018
Laura Esteve (reforç estiu) Unitat de Serveis d'Informació Octubre 2018
Aitana Colina (reforç estiu) Unitat de Serveis d'Informació

Octubre 2018

Carina Domenech Unitat de Serveis Bibliotecaris del Poblenou Novembre del 2018
Maria Amat Romeu Unitat de Serveis d'Informació Desembre 2018
Joaquim Rodado Pozo (jubilació) Unitat de Logística Gener 2019
Mariona Martorell Alarcon Unitat de Serveis d'Informació Febrer 2019

Azucena Lozano Iriondo

Unitat de Serveis d'Informació Març 2019

Queralt Coll i Alzina

Unitat de Serveis d'Informació Març 2019
Joana Rosales Martínez (jubilació) Unitat de Gestió de Recursos Juny 2019
Ramon Vendrell Olivé Unitat de Gestió de Recursos Juliol 2019