Com cada curs, la Biblioteca i el Servei d'informàtica presenten a la comunitat universitària la seva memòria conjunta com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot el curs acadèmic. De totes les realitzacions aconseguides i ressenyades en aquest document, volem destacar aquelles que han tingut un impacte més gran ja sigui per la projecció que han tingut o sigui per la millora que aporten a l'activitat universitària i que, en tots els casos, reflecteixen el suport que tant la Biblioteca com el Servei d'Informàtica donen a la recerca, a la docència i l'aprenentage i a la gestió de la Universitat.

-  A l'agost del 2018, va morir Josep Fontana, el més gran donant de fons bibliogràfics de la UPF, durant el mes de novembre es va completar el trasllat de la seva biblioteca particular d'uns 14.000 volums així com part del llegat del seu arxiu personal del professor Fontana. En el marc de l’homenatge que la Universitat Pompeu Fabra va fer-li, la Biblioteca de la UPF s’hi va afegir amb una exposició bibliogràfica (del 16 de novembre al 2 de desembre del 2018), que després va evolucionar cap a l'exposició virtual "Homenatge a Josep Fontana". 

- A l'inici del curs es va posar en funcionament el servei de MyApps, una plataforma al núvol que permet accedir a les aplicacions informàtiques que necessiten els estudiants en funció dels seus estudis i fer-les servir sense que calgui tenir-les instal·lades en un dispositiu. Es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

- Durant el curs s'han incorporat diferents  millores en el servei de préstec de portàtils: enviament d'un avís quan el préstec està a punt de caducar, inclusió del sistema My Apps (els mateixos programaris que a les aules informàtiques) i la renovació dels 45 portàtils de la Biblioteca del Mar.

- Durant el curs, es va digitalitzar tota la producció periodística del professor i catedràtic Jaume Guillamet i Lloveras, i es va crear una col·lecció a la Memòria Digital de Catalunya (MDC) on es pot consultar. La col·lecció, que comprèn gairebé tots els gèneres periodístics, recull més de 2.000 articles publicats a la premsa local, comarcal i nacional des del 1968, a diaris com Tele/eXpres o Avui, dels quals va ser sotsdirector, entre d’altres capçaleres. 

- Durant el curs, es va modificar i ampliar la xarxa Wi-Fi del Campus de Ciutadella i del Campus universitari Mar així com també es va millorar la cobertura al Campus de la Ciutadella  

- Del 22 al 26 d’octubre, la Biblioteca va oferir: el Curs Micro-MOOC, impartit en català i en anglès, via Twitter, en què es van tractar els temes següents: introducció a l'accés obert, publicar en accés obert, dades de recerca, llicències de publicació, drets d'autor, visibilitat i impacte. A més, a la guia de "Publicar en accés obert" s’hi van incorporar: dades sobre l'estat de l'accés obert a la UPF, nous vídeos que expliquen com publicar en accés obert i fer un pla de gestió de dades i l’eina Unpaywall, que ajuda a detectar articles de recerca en accés obert

- Al febrer es va posar en funcionament el nou CAU  (Centre d'Atenció a l'Usuari) de Biblioteca i Informàtica. Aprofitant l'actualització del programari, es van unificar diversos CAU que existien fins ara en un de sol anomenat Biblioteca i Informàtica.

- Al mes d'abril es va guardonar al Servei d'Informàtica per la seva contribució a la implementació de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió general de la Universitat.  Concretament el jurat va tenir en compte: la substitució de les pantalles d’ordinador del personal d’administració i serveis per altres amb majors prestacions per reduir la fatiga visual i física associades al seu ús, el subministrament de nous telèfons mòbils amb l’objectiu de dotar els llocs de treball que els fan servir d’un disseny més ergonòmic, la incorporació de criteris ergonòmics en el redisseny d’espais, l'adopció de mesures per la gestió del risc de caiguda associat a treballs en altura per al manteniment d’equips audiovisuals i la coordinació empresarial d’activitats preventives en la gestió de contractes.

- Al maig es va posar a disposició de tothom que ho necessiti el certificat digital IdCAT per fer tràmits amb les administracions públiques

- Al mes de juny es va crear una guia per a la 'Gestió de dades de recerca' per ajudar als investigadors que han d'elaborar un Pla de Gestió de Dades (Data Management Plan) o per als que han de publicar datasets en accés obert a l'e-Repositori

Aquestes novetats són només una petita mostra de l'activitat que trobareu recollida i resumida a continuació i donen testimoni fefaent de la dedicació professional d'un nombrós equip de persones a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2018-2019.