Unitat Peticions de servei
Unitats de Suport als Campus 17.405

Unitat d'Informàtica del campus de la Ciutadella

 

Unitat d'Informàtica del campus del Poblenou

 

Unitat d'Informàtica del campus del Mar

 
Unitat de Desenvolupament i Operacions 3600
Unitat d'Infraestructures i Seguretat 1305
Unitat de Gestió de Recursos 240
Serveis Web 526
Total de peticions del Servei d'Informàtica * 20.024*

 

* El total no coincideix amb la suma de les parts perquè hi ha peticions que afecten a més d'una unitat