a) Monografies

Concepte Despesa
A càrrec de pressupost ordinari, de pressupostos de gestió orgànics (PGO) i d'overheads 89.057 €
A càrrec d'ajuts d'investigació 28.488 €
Total 117.545 €

 

b) Subscripcions de publicacions en sèrie

Concepte Despesa
A càrrec del pressupost ordinari 108.800 €

 

c) Accés a recursos electrònics remots

Concepte Despesa
A càrrec del pressupost ordinari i d'overheads 1.1218.579 €