a) Objectius presentats

 

Objectius 2018                                        
Direcció de l'ASTRI 12
Docència 12
Recerca 12
Comunitat 18
Entorn i Projecció 0
Finançament i governança 29
Total 83

 

b) Grau d'assoliment

Grau d'assoliment  Objectius Percentatge
100% 48 57,8%
75% 8 9,6%
50% 14 16,9%
25% 4 4,8%
0% 6 2,63%
Desestimat 3 3,6%
Total 83 100%