Formació realitzada en el marc del Pla de formació del PAS de la UPF

Denominació del curs Assistents
Anàlisi de Problemes i Presa de Decisions. Segon i Tercer Nivell 3
Anàlisi de Problemes i Presa de Decisions. Tercer i quart nivell 1
Anglès nivell C1.2. Idiomes UPF. Part 1 4
Anglès Nivell C1.2. Idiomes UPF. Part 2 3
Aspectes Tecnològics del Tractament de Dades de Caràcter Personal 21
Autodiagnosi, Qualitat Personal en l'Exercici de les Funcions. Primer nivell 3
Autodiagnosi, Qualitat Personal en l'Exercici de les Funcions. Segon nivell 5
Autodiagnosi, Qualitat Personal en l'Exercici de les Funcions. Tercer nivell 4
Autodiagnosi, Qualitat Personal i Lideratge. Segon nivell 1
Campus Global i Publicació de Continguts 2
Com Millorar la Gestió de la Comunicació a través de les Xarxes Socials. Primer nivell 1
Com Millorar la Gestió de la Comunicació a través de les Xarxes Socials. Segon nivell 1
Comunicació i Atenció a l'Usuari 4
Delivering Effective Presentations to International Audiences 1
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del Segle XXI (Primera Jornada) 1
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Segona Jornada) 1
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Tercera Jornada) 1
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Quarta Jornada) 1
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Cinquena Jornada) 1
El Canvi, un Procés Intern. Primer i segon nivell 1
El Canvi, un Procés Intern. Tercer i quart nivell 2
English for Specific Purposes: UAC Informàtica 10
Entendre'ns Millor (Semipresencial) 1
Excel Avançat 1
"Exposar amb Convicció": Com fer Bones Presentacions Professionals. Primer nivell 3
"Exposar amb Convicció": Reptes Avançats. Segon nivell 1
Formació de Formadors: Coneixements de Tècniques i Habilitats Pedagògiques 4
Formació de Registre (Plataforma d'Administració Electrònica) 2
Formació del Grup Motor de la Plataforma d'Administració Electrònica 9
Innovació i Creativitat 1
Keep your English Fit. Part B 2
Liderar-se un Mateix per Liderar els Altres 3
Mindfulness. Primer nivell 7
Mindfulness. Segon nivell 3
Novetats de la Llei de Contractació Administrativa i Administració Electrònica 1
Organització del Treball i del Temps 8
Organització del Treball per a Persones Teletreballadores 5
Prova de Nivell d'Anglès 9
Qüestionari de Valoració del Curs Eines Indispensables de Lideratge del SXXI 1
Redacció d'Informes (Semipresencial) 1
Seguiment Formació del Grup Motor de la Plataforma d'Administració Electrònica 2
Seguretat Informàtica: Enginyeria Social 1
Sistema de Comunicació i Avaluació científica 3
Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA). Formació Base 11
Suport vital bàsic (SVB) i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA). Formació Continuada 10
Taller d'Habilitats de Lideratge 7
Taller Participatiu sobre Redacció de Textos en Català 2
Tècniques de Negociació 7
Teletreball: què cal saber sobre TIC per fer teletreball 6
Tractament de Dades de Caràcter Personal 31
Transparència i Dret d'Accès a la Informació Pública 2
Treball en Equip "Sumant Potencialitats" 3
Un Bon Líder És un Bon Comunicador 5
Windows 2016 Server 10
Writing in English for the website 2
TOTAL 236

 

Formació interna

Denominació del curs Assistents
Google Drive 10
Google Forms 12
Google Meet i Skype 3
Què Cal Saber Sobre les TIC per Connectar-se a la UPF 11
Seguretat Informàtica: Enginyeria Social 15
Teletreball: què cal saber sobre TIC per fer teletreball 98
TOTAL 149

 

Formació externa

Denominació del curs Assistents
Amazon Web Services (AWS) Barcelona 6
Amazon Web Services (AWS) Madrid 3
Back End Developer 7.1 2
Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 1
Experiencia de Usuario en la Universidad Digital-Jornadas CRUE-TIC 1
Foro Usuarios Universitas XXI 1
HPC ADMINTECH 2019 2
IBM Products Spectrum Scale 1
Java & JVM Barcelona Conference 2019 2
Jornada de Tecnologias Educativas SIMO Educación 1
Jornadas BlackChain 1
Liferay 2
Los Profesionales de TI ante los Desafíos Éticos que plantean las Nuevas Tecnologías Jornadas CRUE-TIC 1
Riesgos del Esquema Nacional de Seguridad 1
Trasnforma tu Negocio con Google Suite 1
TOTAL 26

 

 

...

Assistents per tipus d'acció de formació

Tipus de formació

Accions Assistents Percentatge d'assistents sobre el total
Formació realitzada en el marc del Pla de Formació del PAS de la UPF 55 236 57'42 %
Formació interna 6 149 36'26 %
Formació externa 15 26 6'32 %
TOTAL 70 223

100%