En aquest bloc apareix un llistat de propostes metodològiques que poden ser útils per al desenvolupament de la docència. Cadascuna de les estratègies va acompanyada per una breu descripció així com per una sèrie de documents per ampliar informació i exemples del seu ús en carreres tècniques.