El contracte d’aprenentatge és un acord formalitzat que s’estableix entre el professor i l’estudiant per a la consecució d’uns objectius d’aprenentatge a través d’una proposta de treball autònoma.

És una eina que estimula els estudiants a comprometre’s amb el seu propi procés d’aprenentatge, adaptant-lo a aquells objectius que desitgi assolir. En formalitzar-se l’acord mitjançant un contracte es recalca l’existència d’un compromís que vincula a ambdues parts en la formació professional i personal en la direcció que desitja l’alumne. És important que es realitzi un seguiment periòdic de cada cas perquè tant els estudiants com els professors puguin valorar el propi procés.

 

Bibliografia sobre la metodologia

ANDERSON, G. & BOUD, D. (1996). Learning contracts and learning flexibly. Innovations in Education and Training International, 33,4, pp. 221-227.

ATHERTON, J.S. (2005). Teaching and learning: learning contracts.

FRANQUET, T.; MARÍN, D.; MARQUÈS, M. y RIVAS, E. (2006). El contrato de aprendizaje en la enseñanza universitaria. 4rto Congreso Internacional “Docencia Universitaria e Innovación”, Barcelona, 5-7 de julio de 2006.

 

Exemples d'ús de la metodologia

BIRTLE, M. (1998). Negotiated learning contracts in team projects. Annals of Software Engineering, 6, pp. 323-341.

MOTSCHNIG, R.; DERNTL, M. & MANGLER, J. (2003). Web-support for learning contracts: concept and experiences. 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education.