El joc de rol és una tècnica d’aprenentatge actiu en la qual es simula una situació que representa la vida real. Els alumnes poden aprendre conceptes difícils mitjançant la simulació d’un escenari on han d’aplicar aquests conceptes.

El supervisor proporciona la informació que necessita cada estudiant sobre els diferents personatges que actuen en la representació. Durant el joc de rol els alumnes interactuen entre si, assumint el paper i les perspectives dels personatges per comprendre les seves motivacions, interessos i responsabilitats.

A través de l’exercici, els estudiants:

  • Aprenen a col·laborar amb altres per aconseguir solucions als problemes que es presenten.
  • Aprenen dels papers que ells mateixos interpreten.
  • Aprenen dels papers interpretats per la resta de companys. 

 

Bibliografia sobre la metodologia

LOUI, M. (1999). Role Playing in an Engineering Ethics Class. Consulta'l aquí

ZAMORA, R. (s.d.). Los juegos de simulación, una herramienta para la formación.

 

Exemples d’ús de la metodologia

ANDRIANOFF, S.K. & LEVINE, D.B. (2002). Role Playing in an object-oriented world. Technical Symposium on Computer Science Education. Consulta'l aquí

HENRY, T. & LAFRANCE, J. (2006). Integrating role-play into software engineering courses. Journal of Computing Sciences in Colleges. Vol. 22, Issue 2 (December), pp. 32-38. Consulta'l aquí

JIMÉNEZ, G., GÓMEZ, M.; GÓMEZ, M. y GONZÁLEZ, P. (2005). Visualización y Role-Playing en la Enseñanza de la Programación Orientada a Objetos. VII Simposio Internacional de Informática Educativa – SIIE05. Leira, Portugal, 16-18 de Noviembre de 2005.

MCGUFEE, J. W. (2004). Drama in the computer science classroom. Journal of computing Sciences in Colleges. Vo. 19, Issue 4 (April 2004), pp. 292-298. Consulta'l aquí