La piràmide (també anomenada bola de neu) és una tècnica que consisteix en l’intercanvi d’idees o solucions. Es tracta de que els estudiants treballin sobre un tema determinat de manera individual o en parella durant uns minuts; després, que comparteixin la seva discussió amb una altra parella; i posteriorment, que aquests quatre membres es reuneixin amb uns altres quatre i així successivament per acabar discutint entre tot el grup d’estudiants.
Aquesta tècnica afavoreix la implicació dels estudiants i desenvolupa la seva capacitat per exposar les seves idees. No només s’ensenya a cada estudiant a participar, sinó que les idees dels estudiants formen part de l’esforç del grup. És una manera d’ampliar la varietat de concepcions: cada vegada que el grup es fa més gran, una idea s’avalua de nou, de manera que a cada pas la qualitat de la mateixa millora.
Per evitar que els estudiants s’avorreixin a causa de la discussió repetitiva d’un tema, és una bona estratègia incrementar la dificultat del que cal discutir a mida que el grup es va fent més gran.