La pluja d’idees o brainstorming és una eina de treball en grup que facilita l’aparició d’idees sobre un tema o problema determinat. El resultat desitjable en una sessió de brainstorming és que es creïn un gran nombre de solucions o idees, siguin aquestes possibles o impossibles d’aplicar en la realitat. Per aconseguir-ho, és necessari establir una sèrie de normes de conducta: totes les idees són acceptables i ningú pot sotmetre a crítica les idees dels altres.

Els participants exposen les seves idees a mesura que les van pensant i totes són anotades. El procés de pluja d’idees finalitza quan no es generen noves solucions. És llavors quan s’inicia la discussió crítica, analitzant el valor de cadascuna de les aportacions realitzades així com la reflexió i argumentació quant a la seva viabilitat i pertinència a l’aplicabilitat a la situació i/ o cas concret plantejat.

 

Bibliografia sobre la metodologia

AA.VV. (2008). Brainstorming.co.uk. change your life and career with advanced brainstorming. Consulta'l aquí

GERBER, E. (2009). Using improvisation to enhance the effectiveness of brainstorming. Conference of Human Factors in Computing Systems. USA: New York. Consulta'l aquí

 

Exemples d’ús de la metodologia

GÓMEZ, E.; MULET, E. y VIDAL, MªR. (s.d.). Análisis de distintas variantes de brainstorming con la Teoría de las dimensiones.Consulta'l aquí

HAILPERN, J.; HINTERBICHLER, E., CARYN, L.; COOK, D.; BAILEY, B. (2007). Team storm: demonstrating an interaction model for working with multiple ideas during creative group work. Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity & cognition. Washington. Pp. 193-202. Consulta'l aquí