La tècnica d’aprenentatge cooperatiu coneguda com a trencaclosques o jigsaw promou l’aprenentatge i motivació dels estudiants, possibilitant que comparteixin en grup gran quantitat d’informació.

Els estudiants són dividits en petits grups, de cinc o sis. Cada grup aprèn sobre un aspecte o contingut i ha de convertir-se en un especialista en el tema. En aquest grup d’experts, els estudiants han d’investigar conjuntament per crear un document col•lectiu. A més, cada estudiant és responsable d’ensenyar a uns altres el contingut investigat. Dels grups originals es creen nous grups a partir d’experts dels grups inicials. La tasca de cada expert és ensenyar als altres membres del seu grup el contingut estudiat. Una vegada que tots els experts han presentat els continguts, aquests han de demostrar l’après mitjançant la realització d’un assaig, examen o presentació.

Així, com en un trencaclosques, cada peça (cada estudiant) és essencial per assolir l’objectiu final, la realització d’un producte. D’aquesta manera, la tècnica requereix de la interdependència positiva dels membres del grup: cap membre del grup pot aconseguir l’objectiu final sense que els altres membres del grup també l’assoleixin.

D’aquesta manera es reforça el treball cooperatiu i la corresponsabilitat de tots els membres per a l’assoliment de l’objectiu final.

 

Eines/plataformes d'ús lliure

Integrative Learning Design Environment (ILDE). Consulta l'espai web ILDE aquí 

 

Bibliografia sobre la metodología

ARONSON, E. (2000-2009). Jigsaw Classroom. Consulta'l aquí

 

Exemples d'ús de la metodologia

AA.VV. (2006). Experiencia de aprendizaje cooperativo tipo puzzle en la asignatura electrónica de potencia.

ANGUAS, J.; DÍAZ, L.; GALLEGO, I.; LAVADO, C.; REYES, A.; RODRÍGUEZ, E.; KANAPATHIPILLAI, S.; SANTAMARÍA, E., VALERO, M. (2006). La técnica del Puzzle al servicio del aprendizaje de la programación de ordenadores. Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI).

NATARAJAN, S. (2004). Collaborative learning in an operating systems course: an experience report. 34 th Annual Frontiers in Education, vol.3, pp. 7-12.

SANABRIA, E.; CONEJERO, J.A.; CAMP, S. (s.d.). Organización del trabajo en equipo mediante la técnica del puzzle de Aronson.

HERNÁNDEZ- LEO, D; ASENSIO- PÉREZ, J.I; DIMITRIADIS, Y. (2006) . Collaborative learning strategies and scenario-based activities for understanding network protocols.  In: Proceedings of the 36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, S2F, FIE, 19-24, San Diego, CA, October 2006. Consulta'l aquí

HERNÁNDEZ-LEO, D.; ASENSIO-PEREZ, J.I.; DERNTL, M., PRIETO, L.P.; CHACÓN, J.; ILDE: Community Environment for Conceptualizing, Authoring and Deploying Learning Activities. In: Proceedings of 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2014, Graz, Austria, September 2014, pp. 490-493.

MANATUHUNGA, K., & HERNÁNDEZ-LEO, D. PyramidApp: Scalable Method Enabling Collaboration in the Classroom. In proceedings of 11th European Conference on Technology Enhanced Learning, France, September 2016, pp. 422-427.