El mapa conceptual és una estratègia, mètode o recurs per representar esquemàticament el coneixement d’una disciplina o el coneixement d’una part de la mateixa. La seva funció principal és organitzar i presentar visualment el coneixement tenint en compte els nivells d’abstracció, és a dir, situant els coneixements més generals i inclusius a la part superior i els més específics i menys inclusius a la part inferior. Així els mapes conceptuals es diferencien d’altres recursos de representació gràfica per la seva capacitat de jerarquització, síntesis i impacte visual. El seu ús permet promoure l’aprenentatge significatiu, en el sentit que facilita que els alumnes comprenguin els coneixements existents i els ajuda a relacionar els nous conceptes amb els que ja posseeixen. Per tal que els mapes conceptuals esdevinguin una eina veritablement útil, aquests haurien de ser revisats conjuntament per professors i alumnes, els quals poguessin discutir els significats presents en ells. D’aquesta manera es converteixen en instruments eficaços per l’exploració i negociació de significats, tot i que també poden ser una eina útil per a l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes.

 

Bibliografia sobre la metodologia

GONZÁLEZ GARCÍA, F. (2000). Una aportación a la mejora de la calidad de la docencia universitaria: los mapas conceptuales. Universidad Pública de Navarra. (Exemplar disponible al despatx de l’USQUID-ESUP)

NOVAK, J. D. & CAÑAS, A. J. (2008). The theory concept maps and how to construct them. En Technical Report IHMC CmapTools. Florida: Institute for Human and Machine Cognition. Consulta'l aquí

ONTORIA, A. et al. (1997). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Madrid: Narcea. (Exemplar disponible al despatx de l’USQUID-ESUP)

VIDAL, M.; FEBLES, P.; ESTRADA, V. (2007). Mapas conceptuales. En Educación Médica Superior, núm. 21 (3). Consulta'l aquí

 

Exemples d’ús de la metodologia

AZNAR, F.; ARQUES, P.; COMPAÑ, P.; MOLINA, R. y otros (2009). Los mapas conceptuales y su aportación al proceso de aprendizaje en la asignatura MFAC. Comunicació presentada a la VII Jornada de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 4 i 5 de juliol de 2009.

BESTERFIELD-SACRE, M.; GERCHAK, J.; LYONS, M. R.; SHUMAN, J.; WOLFE, H. (2004). Scoring concept maps: an integrated rubric for assessing engineering education. Journal of Engineering Education, abril 2004. Consulta'l aquí

FERNÁNDEZ, N. y GARCÍA MUÑIZ, Mª A. (2009). Uso de mapas conceptuales en dos asignaturas de matemáticas. Comunicació presentada al XV JENUI, Barcelona, 8-10 de juliol de 2009. Consulta'l aquí

HENAO, M. (2004). Experiencia con el uso de mapas conceptuales como estrategia de enseñanza en un curso de ingeniería del conocimiento. Comunicació presentada al III Congreso Internacional sobre mapas conceptuales. Pamplona, 14-17 de setembre de 2004. Consulta'l aquí

WONG, W. & LEE, J. (2007). Using concept mapping as a quality learning strategy for engineering and ICT Undergraduates: An exploratory Study. International Conference on teaching and learning.