El mètode del cas és una estratègia d’ensenyament - aprenentatge que, mitjançant la descripció d’una situació (real o hipotètica), pretén apropar els estudiants a la realitat. El cas descriu un escenari global en el qual s’hi conjuguen diverses variables i que és susceptible de ser objecte d’estudi.

Es tracta de que els estudiants analitzin la situació, defineixin els problemes i arribin a les seves pròpies conclusions sobre les accions que caldria emprendre, discutint el cas en equip i descrivint o defensant el seu pla d’acció oralment o per escrit. La situació pot ser presentada mitjançant un material escrit, filmat, dibuixat, amb suport informàtic o audiovisual.

Els estudis de casos poden ser emprats per a exemplificar la teoria, per posar en pràctica els coneixements adquirits o pot ser una eina per a l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes. És una estratègia que afavoreix la implicació dels estudiants en el seu propi aprenentatge i possibilita el treball en equip. Es pot utilitzar tant en grups reduïts com amb grans grups.

 

Bibliografia sobre la metodologia

ASOPA, B. Y BEYE, G. (2001). Appendix 2: The case method. Consulta'l aquí

FORAN, J. (2002). Case method website. University of California, Santa Barbara. Consulta'l aquí

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (2008). Método del caso. Servicio de Innovación Educativa Universidad Politécnica de Madrid. Consulta'l aquí

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (2006). Método de casos. Fitxa metodològica coordinada per la Universidad Politécnica de Valencia. Consulta'l aquí

 

Exemples d’ús de la metodologia

CAMIÑA, C.; CUENCA, A.; BALLESTER, E. y MONTES, A. (2003). La metodología del caso en la docencia de ingeniería: un caso concreto de aplicación. XI Congrés Universitari d’Innovació Educativa en els Ensenyaments Tècnics.

DYRUD, M. (2004). Cases for teaching engineering ethics. 24th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Octubre, 20-23, 2004, Savannah, G.A.

GÓMEZ SÁNCHEZ, E.; DIMITRIADIS, Y.A.; ASENSIO, J.I.; RODRÍGUEZ, E.; BOTE, M.L.; VEGA, G. (2003). Aplicación y evaluación del estudio de casos como técnica docente en el área de Ingeniería Telemática. IV Jornadas de Ingeniería Telemática JITEL. Gran Canaria, 15 al 17 de setembre de 2003. Consulta'l aquí