Només pels alumnes de nou accés. Si no és el teu cas, adreçat a l'apartat
ET TORNES A MATRICULAR?
MOLT IMPORTANT: els documents han de ser prioritàriament electrònics (signatura electrònica o sistemes de verificació en línia: codi segur de verificació, codis QR, etc.).
Presentació  de la documentació a través de l'aplicatiu Autosol·licitud de tràmits, en els següents terminis:
  • Màster: del 12 al 16 de setembre
  • Doctorat: del 10 al 14 d'octubre

 

Documentació acreditativa de descomptes a la matrícula:

  • Bonificacions i beques
  • Document d'homologació del títol (per títols de fora de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior)
  • Acreditació de la residència permanent

 

Per matricular-te com a becari, has de descarregar i presentar aquest formulari de becari condicional. Els estudiants beneficiaris de la Beca General del Ministeri NO CAL que presentin el formulari de becari condicional.

Documentació a lliurar abans de la matrícula a la secretaria dels teus estudis de màster o de doctorat. Per més informació, contacta amb la teva secretaria.