Només pels alumnes de nou accés. Si no és el teu cas, adreçat a l'apartat
ET TORNES A MATRICULAR?
MOLT IMPORTANT: els documents han de ser prioritàriament electrònics (signatura electrònica o sistemes de verificació en línia: codi segur de verificació, codis QR, etc.).

Cal que lliuris aquesta documentació a la Secretaria virtual abans de la matrícula:

  • Màsters: fins el 8 de setembre
  • Doctorat: fins el 22 de setembre

Documentació acreditativa de descomptes a la matrícula:

  • Bonificacions i beques.
  • Document d'homologació del títol (per títols de fora de la Unió Europea en el cas de màster, i per títols fora de l'Estat espanyol per doctorat).
  • Acreditació de la residència permanent (només alumnes de màster).

 

Per matricular-te com a becari, has de descarregar i presentar el formulari de becari condicional de màster/doctorat. Els estudiants beneficiaris de la Beca General del Ministeri NO CAL que presentin el formulari de becari condicional.

Cal que lliuris aquesta documentació abans de la matrícula. Contacta amb la secretaria dels teus estudis de màster o de doctorat per acordar la forma de lliurament.