Aquesta institució s’anomena Universitat Pompeu Fabra en homenatge al qui ha estat l’ordenador de la llengua catalana moderna.

Pompeu Fabra va néixer l’any 1868 a Barcelona, a l’antiga vila de Gràcia. Va ser un estudiant aplicat que despuntava en matemàtiques i, seguint aquest camí, amb els anys va cursar els estudis d’enginyeria industrial. La seva vocació, però, era una altra: l’estudi del català i la seva normalització. Deia que ho va descobrir un dia en què es disposava a escriure una carta als seus nebots i es va adonar que amb prou feines dominava la llengua que parlava. Des d’aleshores el meticulós enginyer es va dedicar apassionadament a l’estudi del català per rescatar-lo del seu desús i posar-lo al dia.

Això succeïa en un moment en què a Catalunya —ben bé des de la segona meitat del segle XIX— s’havia encetat un procés de recuperació de la llengua i de la literatura catalanes. Fabra hi va aportar moltes obres, totes elles cabdals, com ho són les Normes ortogràfiques (1913) i la Gramàtica catalana (1918). La seva obra més rellevant és, però, el Diccionari general de la llengua catalana, que va sortir a la llum pública l’any 1932.

Excursionista, amant del Liceu, esportista —va presidir l’Associació de Tennis de Catalunya—, Pompeu Fabra va ser un home de gran prestigi científic i molt popular al país, i entre 1931 i 1936 va ser objecte de molts homenatges. Va morir el 25 de desembre de 1948 a la vila nord-catalana de Prada, al Conflent, on s’havia exiliat en instaurar-se la dictadura.

Exposició bibliogràfica

El curs 2006-2007 fou declarat pel Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra any d'homenatge a Pompeu Fabra a la Universitat. Entre els nombrosos actes i activitats que s'hi van incloure hi havia una exposició sobre l'obra i la figura de qui era anomenat en el seu temps "el Mestre".

L'exposició fou dissenyada en un doble format, presencial i electrònic. Aquí teniu l'Exposició bibliogràfica Pompeu Fabra en format electrònic

Exposició bibliogràfica Pompeu Fabra

Recull d'articles sobre la figura de Pompeu Fabra extrets de: La figura i l'obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007