Presentació Presentació

El Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra és l’eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

També, amb la voluntat palesada per la UPF des de la seva creació, serà l'instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l'ensenyament superior mitjançant l'estudi, la recerca i la docència.

La incorporació de la informació es fa de manera progressiva conforme estigui disponible.
 

Reutilització de la informació Reutilització de la informació

El Portal es sotmet periòdicament a diversos processos d'avaluació per diferents institucions i organismes. Podeu consultar els informes que fins ara s'han emès.Contacte Contacte

Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona

(+34) 93 542 20 67

[email protected]