Les missions educativa i científica de la Universitat Pompeu Fabra deriven una sèrie de compromisos cap a la societat que la situen com a catalitzadora de diversos processos de transformació. Acompassant aquestes dues missions, la UPF vol contribuir al canvi social també a través de la cultura, entenent que, de la seva activitat natural com a centre del coneixement, emanen nombroses iniciatives que depassen l’entorn acadèmic i proposen mecanismes de millora de l’entorn.

El programa de cultura de la UPF, doncs, vol seu un projecte fet des de, per i per a la comunitat universitària, però també projectat al món. Perquè des d’altres institucions, organismes, empreses o moviments individuals es pugui teixir una xarxa d’acció per generar i promoure la cultura. Sense distinció entre el dins i el fora de l’espai universitari, establint mecanismes horitzontals i relacions il·limitades en els reptes i els objectius. Només així la missió cultural de la universitat esdevindrà un mecanisme de transformació real del que ens és immediat.

D’acord amb aquest propòsit, el programa de cultura de la universitat es pot explicar a través d’aquests cinc elements: