L'Arxiu de convenis és una base de dades on es registren i arxiven tots els convenis que signa la Universitat. Està gestionat des de la Secretaria General de la Universitat Pompeu Fabra.

La informació s'actualitza conforme s'introdueixen els convenis a la base de dades de l'Arxiu de convenis.

Es publiquen les principals dades dels convenis que consten a l'Arxiu de convenis de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Cercador de convenis

Podeu cercar els convenis que estan entrats a l'Arxiu de convenis, fins l'any 2016, mitjançant el Cercador de Convenis Institucionals.

Els convenis es poden cercar per:

  • Entitat signant
  • Any
  • Matèria
  • Objecte del Conveni
  • Data de Signatura

A partir de l'any 2017, podeu consultar els convenis ratificats pel Consell de Govern de la UPF.

En cas que tingueu qualsevol problema de visualització o accés a la pàgina podeu posar-vos en contacte amb [email protected]