Consell de Direcció

Vicerector de Personal Docent i Investigador

 
Pablo Pareja Alcaraz

Vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants

 
Sergi Torner Castells

Vicerectora de Recerca

 
Cristina Pujades Corbi

Vicerectora de Transferència del Coneixement

 
Vanesa Daza Fernández

Vicerectora d'Internacionalització

 
Helena Ramalhinho Dias Lourenço

Vicerectora de Cultura i Comunicació

 
Raquel Bouso Garcia

Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat

 
Eva Pujadas Capdevila

Comissionat de Política Lingüística

 
Marcel Mauri de los Rios

Comissionat de Política Científica

 
José García Montalvo

Comissionat del Grup UPF

 
Carles Ramió Matas

Comissionat del Projecte de Benestar Planetari

 
Josep Lluís Martí Màrmol

Secretari general

 
Enric Vallduví Botet

Cap del Gabinet del Rectorat

 
Eulàlia Solé Tomàs