IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Vicerectorat de Recerca

  • Vicerector: Enric Vallduví

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

El vicerector o vicerectora de Recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

  • L’estratègia científica, els programes i els ajuts de recerca interns i externs
  • L’organització (figures de recerca) i les infraestructures de recerca
  • Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca
  • La producció científica, la seva avaluació i l’estratègia de Ciencia Oberta
  • El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l’Escola de Doctorat 

Nota biogràfica

Enric Vallduví Botet

Doctor en lingüística (University of Pennsylvania, 1990). Professor titular al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge des de 1995. Anteriorment, havia estat professor visitant a University of Southern California (1990-91) i investigador a Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1992) i University of Edinburgh (1993-1995). Ha estat acadèmic visitant a University of Otago (2013-14) i també ha impartit cursos a Cornell University, Universität Wien i Rijksuniversiteit Groningen.

La seva recerca tracta, sobretot, els aspectes del llenguatge que depenen de la informació disponible en el context que emmarca l'enunciat. És membre del grup de recerca consolidat Grup de Lingüística Formal (GLiF) i és o ha estat investigador principal de projectes finançats sobre estructura informativa oracional i modelatge del context, construccions lingüístiques no canòniques, i partícules discursives. El 2001 va rebre la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària. El seu treball es troba en revistes com LinguisticsProbus i Journal of Pragmatics i llibres publicats per Academic Press, Cambridge University Press, CSLI/Stanford, Garland, Oxford University Press i Routledge.

Ha estat vicedegà de la Facultat de Traducció i Interpretació (1999-2002, 2016), director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2004-2011) i coordinador del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (2011-2012). Ha servit en òrgans de govern, comissions i ponències a diferents nivells a la UPF (Claustre, Consell de Govern, Comissió de Qualitat, Consell Acadèmic del PEI, Pla Estratègic 2016-2025, etc.) i ha participat en activitats d'avaluació en diversos organismes externs (ACSUG, AGAUR, AEI, ANECA, FSR/FNRS (Bèlgica), NEST-FP6 (UE)).

Ha estat nomenat pel rector en data 28 de maig del 2021.