IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Comissionada de Política Lingüística

  • Comissionada: Mireia Trenchs Parera

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12  
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
A/e: [email protected]

Funcions

El comissionat o comissionada de Política Lingüística té atribuïdes les competències i funcions següents:

  • Definir els criteris lingüístics d'ús general a la Universitat.
  • Determinar l'ús de la llengua catalana en un entorn plurilingüe.
  • Participar en el disseny i la implementació de la política dels usos lingüístics a la UPF.
  • Definir la formació en llengües de PDI, PAS i estudiants

Nota biogràfica

Catedràtica d'Universitat de Filologia Anglesa (en l'especialitat de Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa i Multilingüisme) del Departament d’Humanitats de la UPF, on imparteix docència des del 1993 en llengua anglesa, lingüística sociocultural i anàlisi del discurs (Graus d’Humanitats i de Global Studies) i en l’àmbit de la lingüística sociocultural i aplicada (Màsters de Comunicació i de Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat de la UPF).

En l’àmbit de gestió universitària, ha estat Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica (2013-2017), Degana de la Facultat d'Humanitats (2008-2013), a més de Coordinadora Interuniversitària del Màster en Formació de Professorat, especialitat d’anglès (2007), Coordinadora del Programa d’Activitats Acadèmiques Especials (2003-2007), Vicedegana (2000-2003) i Coordinadora de Professorat (Llengua i Literatura) del Departament d’Humanitats (2018-2020).

Investigadora principal de GREILI-UPF (Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats) i investigadora del grup de recerca consolidat ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe). També forma part de les xarxes COST ACTION Study Abroad in European Perspective i New Speakers.

Actualment, les seves línies de recerca inclouen estudis qualitatius i de mètodes mixtes sobre: (a) ideologies i pràctiques lingüístiques en contextos de multilingüisme i multiculturals, (b) ensenyament, adquisició i aprenentatge de llengües en contextos multilingües i internacionalitzats, i (c) competència transcultural en contextos educatius internacionalitzats i d’estades a l’estranger. També ha fet recerca en processos de lectura de textos acadèmics i literaris en llengua estrangera, així com en l’ús de la tecnologia en contextos d’aprenentatge i ensenyament de llengües. Ha estat investigadora principal de sis projectes competitius (AEI/FEDER UE-PGC2018-098815-B-I00, FFI2014-52663-P, 2010ARAFI-000017, 2009-ARAFI-00049, 2008AIRE-00018 i 2010ACUP 00344) (veure projecte en curs TRANSLINGUAM-UNI).

Autora i editora de llibres (E-mails a una Mestra, Nuevas Tecnologías para el Autoaprendizaje y la Didáctica de Lenguas i Experiencias de Innovación Docente en la Enseñanza Universitaria de las Humanidades), així com autora de capítols de llibres publicats en editorials com John Benjamins, Milenio, Multilingual Matters, Octaedro i  Routledge. També ha publicat articles científics en revistes nacionals i internacionals com Language and Linguistic Compass, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Journal of Sociolinguistics, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Canadian Modern Language Review, Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Diálogos Hispánicos, Revista Española de Lingüística Aplicada, Atlantis, Temps d’Educació, Treballs de Sociolingüística Catalana, i English for Specific Purposes.

Ha estat nomenada pel rector en data 1 de setembre del 2021.