IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Directora: Núria Sebastián Gallés

Adreça postal

Escola de Doctorat 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona 
Telèfon: 93 542 20 00 
Fax: 93 542 20 02

Contacte

Telèfon: 93 542 11 72 (Escola de Doctorat)
Fax: 93 542 17 91 (Escola de Doctorat)
A/e: [email protected]

Funcions

La directora de l'Escola de Doctorat tindrà les funcions següents:

  • La direcció i gestió ordinària de l'Escola i la seva representació.
  • Convocar i presidir el Comitè de Direcció de l'Escola i executar i fer complir els seus acords.
  • Vetllar pels objectius estratègics de l'Escola.
  • Elaborar anualment el pla d'activitats de l'Escola i la seva memòria anual, que seran aprovats pel Comitè de Direcció..
  • Coordinar les activitats portades a terme pel professorat del doctorat i els coordinadors dels programes de doctorat, els tutors i els directors de tesi.
  • Informar de les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
  • Exercir la direcció funcional del personals d'administració i serveis adscrit a l'Escola.
  • Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.

Nota biogràfica

Núria Sebastián Gallés

Catedràtica de Psicologia Bàsica de la UPF des del 2009, és doctora en Psicologia Experimental (Universitat de Barcelona, 1986). Després d'una formació postdoctoral a l'Institut Max Planck i al CNRS a París, va ser professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona entre els anys 1988 i 2009. Ha estat investigadora convidada a diversos centres de recerca, com ara l'IRCS de la Universitat de Pennsilvània, l'ICN de l'University College de Londres i la Universitat de Chicago.

Ha estat reconeguda internacionalment amb el premi de la Fundació James S. McDonnell (programa "Bridging Mind, Brain and Behavior") el 2001, i va impartir les prestigioses "Nijmegen Lectures" el 2005. El 2009 va obtenir el premi ICREA Acadèmia i el 2012 la medalla Narcís Monturiol, com a reconeixement a la seva contribució científica. El desembre del 2012 va ser nomenada membre del Consell Científic del European Research Council (ERC).

Va ser membre del grup assessor de la iniciativa "Brain and Learning" de l'OCDE del 2002 al 2006. És coordinadora del consorci de recerca Consolider-Ingenio 2010, que investiga el bilingüisme i la neurociència cognitiva (BRAINGLOT) i està format per sis grups de recerca interdisciplinària.

Al Center for Brain and Cognition (CBC) de la UPF dirigeix el Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP), que treballa en l'estudi del procés d'aprenentatge de llengües centrat especialment en les poblacions bilingües.

És autora de més de 80 publicacions en revistes internacionals. Actualment és editora associada de Developmental Science(2005) i de Language Learning and Development (2013), a més de ser membre de nombrosos consells editorials, com araBilingualismLanguage and Cognition i Trends in Neuroscience and Education.

Ha estat ratificada pel rector en data 31 de maig del 2021.