IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

  • Vicerector adjunt al rector: Pablo Pareja Alcaraz

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

El vicerector o vicerectora adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

  • L’orientació estratègica de la Universitat, en la qual participen també els membres del Consell de Direcció i altres òrgans
  • La política de captació i de retenció de talent
  • La política d’accés, d’estabilització i de promoció del professorat
  • Els programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)
  • La plantilla del professorat i el seu règim jurídic: dedicació, permisos i llicències
  • La planificació dels processos de selecció del gerent i, si escau, de vicegerents
  • Les relacions amb la comunitat universitària
  • La política i els projectes d’acompanyament i de participació d’estudiants i d’alumni

Nota biogràfica

Pablo Pareja Alcaraz

Pablo Pareja Alcaraz és professor Agregat Serra Húnter de Relacions Internacionals al Departament de Dret, on és membre del Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Llicenciat en Ciències Polítiques (UPF, 2001), va cursar estudis de postgrau a la London School of Economics (MSc in European Studies, 2002), a la Universitat de Georgetwon (Master of Science in Foreign Service, 2004) i a la UPF (Diploma d'Estudis Avançats, 2007; Doctor Europeu, 2010). Les seves línies de recerca se centren en l'estudi de l'ordre internacional i les normes cosmopolites, les relacions internacionals de l'Àsia oriental i les transformacions de la seguretat internacional contemporània. Ha participat en una dotzena de projectes de recerca competitius nacionals i internacionals, i ha publicat una quarantena de treballs acadèmics, alguns dels quals a Mediterranean Quarterly, Energy Policy, la Revista Electrónica de Estudios Internacionales o la Revista CIDOB d'Afers Internacionals. 

Abans d'assumir el càrrec de Vicerector de Professorat i de relacions amb la Comunitat, ha ocupat diversos càrrecs de gestió, entre els quals, el de vicerector responsable de projectes en l’àmbit del professorat; comissionat del rector per a les relacions amb estudiants; coordinador acadèmic del màster interuniversitari en Relacions Internacionals i del màster Erasmus Mundus in Public Policy a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals; delegat del rector per a les relacions amb els estudiants; i coordinador docent i de relacions internacionals de la Facultat de Dret de la UPF.

Ha estat nomenat pel rector en data 28 de maig del 2021.