Vés enrere

Gerència

  • Gerent: Jaume Badia Pujol

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 09
Fax: 93 542 21 18
A/e: [email protected]

Funcions

  • Administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat.
  • Elaborar la proposta de programació plurianual i l'avantprojecte de pressupost.
  • Exercir, per delegació del rector, la direcció del personal d'administració i serveis de la Universitat.
  • Executar, per delegació del rector, els acords de la Junta de Govern en matèria econòmica i administrativa.
  • Expedir els documents i les certificacions sobre la situació i la gestió econòmica de la Universitat que li siguin sol·licitats.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments que els desenvolupin o que li deleguin o assignin els òrgans de govern de la Universitat.

Nota biogràfica

Jaume Badia Pujol

Nascut a Callús (Bages) el 1959. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1985). Ha treballat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en el qual ha exercit els càrrecs de cap dels serveis culturals (1993-1997), gerent (1997-2003) i subdirector de continguts (2011-2013).  Entre el 2003 i el 2010 va treballar com a director general d'Anàlisi i Prospectiva al Departament de Presidència de la Generalitat amb Pasqual Maragall i José Montilla.

Ha estat secretari del Conservatori Professional de Música de Manresa (1979-1983), cap del Gabinet de l'Alcalde de Manresa (1983-1987) i adjunt al Gabinet de l'Alcalde de Barcelona durant el període olímpic (1987-1993). Ha col·laborat periòdicament amb els diaris Regió 7Público i El Periódico de Catalunya.

 

El rector, amb l'acord del Consell Social, el va anomenar el 26 de juny del 2013.