Hem organitzat una sessió de benvinguda el dia 26 de setembre (el dia d’inici de les classes):

Introducció a la UPF i Recursos d’Informació a la UPF (s’alternarà la informació en català i anglès)

10 a 10.30 h Introducció a la UPF a càrrec de l’Oficina de Mobilitat i Acollida (Auditori del campus del Poblenou)

10.30 a 11 h

  • Estudiants dels màsters MLTA i MED: Recursos d'informació a la UPF: conèixer la Biblioteca i el Servei d'Informàtica i els seus recursos (Auditori)

  • Estudiants dels màsters MET i MTLG: temps lliure que podeu aprofitar per visitar el Campus

11 a 11.30 h Pausa

11.30 a 12.45 h Benvinguda a càrrec dels coordinadors/es i presentació dels màsters:

  • Màster en Estudis de Traducció (aula 52.117)

  • Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (aula 52.325)

  • Màster en Estudis del Discurs (aula 52.113)

  • Màster en Estudis de Traducció entre Llengües Globals (xinès-espanyol) (aula 52.421)

12.45 a 13 h Pausa

13 h (Auditori del campus del Poblenou) Conferència inaugural del curs acadèmic 2023-2024 "The relevance of emotion for mediated communication" a càrrec de Ana María Rojo López (Universitat de Múrcia)

Aperitiu (vestíbul de l’Auditori)