Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ):

Manual del SGIQ MARC UPF

Manual del SGIQ de la UCA-EiTIC (s'inclou la relació de processos de centre)

Informe de revisió del SGIQ de la UCA-EiTIC

Pla de millora del centre (data extracció 27/05/21)

Resultats acadèmics

Premis i reconeixements

Projectes d'innovació docent

 

Marc VSMA de les titulacions:

Grau en Enginyeria Biomèdica (GEBM)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai Innovació

  Verificació               
    Seguiment 2011-12  
    Seguiment 2012-13  
      Acreditació 2013-14:
     Autoinforme
     Inf. Acreditació Externa
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

       

Grau en Enginyeria en Informàtica (GEI)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2010-11  
    Seguiment 2011-12  
    Seguiment 2012-13  
     

Acreditació 2013-14:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

  Verificació    
    Seguiment 2015-16  
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

       

Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (GESA)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2010-11  
    Seguiment 2011-12  
    Seguiment 2012-13  
     

Acreditació 2013-14:
     Autoinforme
     Inf. Acreditació Externa

  Verificació    
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

       

Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (GEXT)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

       

Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (GEMCD)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

       

Master in Sound and Music Computing (SMC)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2016-17  
     

Acreditació 2017-18:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

    Seguiment 2019-20  
       

Master in Cognitive Systems and Interactive Media (CSIM)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2013-14  
     

Acreditació 2015-16:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

    Seguiment 2017-18  
      Acreditació 2019-20:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa
       

Master in Intelligent Interactive Systems (MIIS)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2016-17  
     

Acreditació 2017-18:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

    Seguiment 2019-20  
       

Master in Brain and Cognition (MBC)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2014-15  
     

Acreditació 2016-17:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

    Seguiment 2017-18  
      Acreditació 2019-20:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa
       

Master in Computational Biomedical Engineering (CBEM)

Indicadors:
    Dades UPEQ
    Estudis UPEQ
    Dades Espai d'Innovació

  Verificació    
    Seguiment 2016-17  
     

Acreditació 2017-18:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

    Seguiment 2019-20  
       

PhD Programme in Information and Communication Technologies

Indicadors:
   Dades 2012-16
   Adequació professorat 2016-17
   Qualitat del programa 2016-17
   Eficiència sistemes de suport 2016-17
   Resultats 2016-17
   Satisfacció de l'estudiantat 2016-17
   Satisfacció directors de tesi 2016-17

  Verificació    
    Seguiment 2012-16  
     

Acreditació 2016-17:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa