SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ): MANUAL DEL SGIQ MARC UPF

Manual del SGIQ de la UCA- EiTIC (s'inclou la relació de processos de centre)

Informe de revisió del SGIQ de la UCA-EiTIC 

Pla de millora del centre (data extracció 27/05/21)

Resultats acadèmics

 Al següent quadre es troba recollida tota la documentació referent al seguiment i processos de garantia de la qualitat de la formació que s’ofereix a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i TIC. Com s’observa es troben incloses les memòries tant de Grau com de Postgrau (màster i doctorat) així com els informes de seguiment i els indicadors de qualitat. Finalment apuntar que la darrera columna de la taula recull la relació de premis que s’han atorgat a diferents iniciatives docents com a reconeixement d’activitats de qualitat que impacten sobre un o més d’un dels estudis de Grau oferts a la UCA EiTIC.

 

Memòries

Informes Interns

Informes Externs

Indicadors

Premis

 

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

 

 

Enginyeria Biomèdica (GEBM)

Indicadors
  Verificació               
    Seguiment 2010-11  
    Seguiment 2011-12  
    Seguiment 2012-13  
      Acreditació 2013-14:
     Autoinforme
     Inf. Acreditació Externa
    Seguiment 2015-16  
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa

       

Enginyeria en Informàtica (GEI)

Indicadors
  Verificació    
    Seguiment 2010-11  
    Seguiment 2011-12  
    Seguiment 2012-13  
      Acreditació 2013-14:
     Autoinforme
     Inf. Acreditació Externa
    Seguiment 2015-16  
    Seguiment 2017-18  
     

Acreditació 2020-21:
    Autoinforme
    Inf. Acreditació Externa