SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ): MANUAL DEL SGIQ MARC UPF

Manual del SGIQ de la UCA- EiTIC (s'inclou la relació de processos de centre)

Informe de revisió del SGIQ de la UCA-EiTIC 

Pla de millora del centre (data extracció 27/05/21)

Resultats acadèmics

 Al següent quadre es troba recollida tota la documentació referent al seguiment i processos de garantia de la qualitat de la formació que s’ofereix a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i TIC. Com s’observa es troben incloses les memòries tant de Grau com de Postgrau (màster i doctorat) així com els informes de seguiment i els indicadors de qualitat. Finalment apuntar que la darrera columna de la taula recull la relació de premis que s’han atorgat a diferents iniciatives docents com a reconeixement d’activitats de qualitat que impacten sobre un o més d’un dels estudis de Grau oferts a la UCA EiTIC.

 

Memòries

Informes Interns

Informes Externs

Indicadors

Premis

 

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable

AQU acreditacio favorable