Benvinguts a les Enginyeries de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ETIC), un departament jove i multidisciplicari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Les activitats de l'ETIC es van iniciar el 1999, amb l'inici dels estudis de grau en Informàtica de la UPF. Els primers membres involucrats en aquests estudis van formar la seva facultat. Des de llavors, el Departament ha crescut amb els seus nous programes en Telemàtica, Sistemes Audiovisuals, Enginyeria Biomèdica, Informàtica i Ciència de Dades (properament). Diversos Màsters i un Programa de Doctorat complementen l'oferta educativa actual.

La nostra comunitat inclou 45 membres de la facultat, tant permanents com numeraris, a més de molts professors a temps parcial, investigadors post-doctorat i altres tipues de col·laboradors (en recerca i docència). És ara un centre universitari ben establert amb un context ideal i infraestructures per promoure la recerca i educació de la màxima qualitat.

Els interessos d'investigació de la facultat cobreixen una àmplia de temes en el camp de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquestes es poden agrupar en quatre àmplies categories: Sistemes Cognitius i Intel·ligents, Tecnologies Audiovisuals, Xarxes i Comunicacions, Biologia Computacional i Sistemes Biomèdics i Cervell i Cognició. Aquest ampli rang de temes reflecteix la realitat interdisciplinària actual de recerca innovadora en TIC. 

Tot i la seva curta història, l'ETIC ja és reconegut per la seva producció d'investigació d'alta qualitat i el seu impacte internacional. Des del principi, hem emfatitzat en l'excel·lència científica en totes les activitats. Això es demostra clarament quan es llegeixen els CVs dels membres de la facultat al seu lloc web. L'ETIC és líder en nombre d'investigadors del programa ICREA de la Generalitat de Catalunya i amb el major nombre de beques del Consell Europeu de Recerca. És també el departament que contribueix més a fer la UPF la millor universitat espanyola en termes de finançament TIC i I+D de fons europeus. Aquests i d'altres indicadors han col·locat l'ETIC entre els primers 100 departaments del món, segons el reconegut rànquing del ARWU/Shangai.

Al nostre lloc web hi trobareu la trajectòria i interessos dels nostres membres de la facultat. Aquesta facultat és el que ens fa un dels millors llocs per fer-hi un Màster, un Doctorat, o per treballar com a investigador. Us animem a llegir-ho per trobar un tema de recerca del vostre interès i a venir a Barcelona per convertir-vos en part del nostre departament, ja sigui com a estudiant o com a investigador.