Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Centre de Recerca:

Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Sector/activitat:

L’IERMB és un consorci públic d’investigació que desenvolupa la seva recerca en les àrees social, econòmica, ambiental i territorial dins dels àmbits urbans, metropolitans i regionals on conflueixen els interessos de la universitat, l’administració pública i les institucions per a la promoció econòmica (més informació a http://iermb.uab.cat/).

Persona de contacte:

Juan Carlos Migoya Martínez Càrrec: Gerent E-mail: [email protected] Telèfon: 935868874

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’IERMB està interessat en incorporar un/a tècnic/a superior en informàtica per realitzar tasques de suport al desenvolupament i promoció de la plataforma web del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA), entre d’altres.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Contracte laboral d’obra i servei de caràcter temporal, amb dedicació exclusiva (35 hores setmanals), i en horari de dilluns a divendres, de les 8 a les 15 hores (en tot cas, horari amb un alt marge de flexibilitat). El salari brut anual és de 26.950 euros (14 pagues).

Missió

Donar suport informàtic global a l’IERMB, d'acord amb les línies de treball establertes per el/la
Responsable del Servei d’Informàtica.

Responsabilitats

 • Donar suport al desenvolupament i promoció dels projectes i processos informàtics dins de l’Institut.
 • Participar en els equips de treball de l’Institut.
 • Realitzar les activitats necessàries per gestionar, millorar i mantenir el portal web institucional així com els diferents espais webs que gestiona.
 • Realitzar les activitats necessàries per donar suport informàtic als equips de treball de l’Institut, garantint els processos i els resultats de qualitat.
 • Donar suport a l’administració i a les àrees/unitats de recerca en el disseny i explotació de bases de dades.
 • Elaborar informes i estadístiques, i participar en l’elaboració de les memòries de l’Institut.
 • Atendre les demandes d’informació sobre els estudis de l’IERMB per part de entitats i administracions públiques, investigadors/es i altres persones en general.

REQUISITS I VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES

 • Grau/llicenciatura en enginyeria informàtica o una titulació equivalent.
 • Coneixements a nivell d’expert d’arquitectura Data Warehouse.
 • Coneixements dels diferents sistemes de gestió de bases de dades líders al mercat (especialment mysql y postgresql).
 • Experiència en disseny, implementació i gestió de projectes TIC en entorn Data Warehouse.
 • Coneixements d'ofimàtica a nivell d'expert: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades.
 • Capacitat de realitzar scripts per a l'automatització de tasques (usant php, java, python...).
 • Coneixements de gestió y actualització de CMS.
 • Coneixements de català oral i escrit, equivalents al nivell C de la Junta Permanent.
 • Coneixements d'idiomes estrangers, preferentment d'anglès.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat i/o experiència en la gestió per processos.

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura a través de la Seu electrònica de la pàgina web de l’IERMB: https://iermb.uab.cat/ca/seu-electronica/ofertes-de-treball/, complimentant el formulari de sol·licitud i adjuntant un currículum vitae en format lliure.

És molt important omplir tots els camps que integren el formulari electrònic.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de setembre de 2021.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de setembre de 2021