La recerca i la innovació són inseparables del seu context social. Com a processos "d'acció/reacció",  el context pot modificar el curs del progrés científic i viceversa.

El concepte de recerca i innovació responsables (RRI segons les seves sigles en anglès) és relativament nou, encara que pren com a punt de partida conceptes més coneguts com els d'integritat i d'ètica en la recerca o l'anàlisi de risc de les tecnologies. En la seva definició actual, un dels punts més importants és la necessitat de participació de la societat.

 

Què implica la recerca i la innovació responsables?

  • El treball conjunt de tots els actors de la societat,
  • durant tot el procés de recerca,
  • per tal d'alinear millor el procés i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat europea.
     

La RRI vol respondre tres preguntes: el qui, el què i el com

Informació UPF d'utilitat

Novetats Exemples de projectesMés informació

 

Contacte

Roser Corretgé
roser.corretge@upf.edu
Tf 93.542.21.21

  

Oportunitats de la RRI

Oportunitats de la RRI

Obstacles a la RRI segons importància

Obstacles a la RRI