El concepte de recerca i innovació responsable (RRI segons les seves sigles en anglès) és un concepte obert i canviant. En la seva definició actual, un dels punts més importants és la necessitat de participació de la societat. La RRI planteja donar resposta a les necessitats de la societat, anticipar-se a aquesta i per això estableix un lligam amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La RRI vol respondre tres preguntes: el qui, el què i el com

Com es poden integrar els processos d’RRI?

Anticipació i reflexivitat: previsió dels impactes

 i reflexió sobre les suposicions, els valors i 

propòsit de la recerca.

Capacitat de resposta i adaptació al canvi: 

accions alineades amb les necessitats 

expressades pels actors i públic.

Diversitat i inclusivitat: actors i 

públics implicats en la pràctica de la recerca.

Obertura i transparència: descripció de la metodologia, 

del resultat, de les conclusions i de les implicacions 

que permetin la seva avaluació.

 

Contacte

Roser Corretgé
[email protected]
Tf 93.542.21.21