Des de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) es gestionen les enquestes que periòdicament es fan als diferents col·lectius de la Universitat: estudiants, graduats, PDI.

Els resultats de les enquestes són útils per conèixer la satisfacció respecte a diferents aspectes de la Universitat i de les titulacions, i s'integren en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

 

IMPORTANT!: NO elimineu aquesta línia ni editeu res a sota.