Graus

Model docent híbrid a causa de la Covid-19 Model docent híbrid a causa de la Covid-19

Per al primer trimestre del curs 2021-22 l'Escola d'Enginyeria de la UPF adopta un model de docència híbrid entre presencialitat i formació en línia, degut a les restriccions i la normativa de seguretat a nivell sanitari que ens marca el Pla Sectorial d'Universitats. Aquestes restriccions fan que en el nostre Campus no hi puguem fer ni les classes plenàries del grup gran de teoria ni les de grup mitjà, que tradicionalment es dediquen a pràctiques.

Concretament, a la nostra escola hem decidit que les sessions presencials seran les de grup petit o de seminari, en general de totes les assignatures, concentrades als dilluns i als dimarts. La resta de sessions (grups grans i mitjans) seran en línia, els dimecres, dijous i divendres (*). El detall de com s'organitzarà la feina a fer a distància (sessions síncrones, asíncrones, pràctiques guiades, tutories, etc) us el donaran els professors/es responsables de cada assignatura.

*Excepte per al Grau en Enginyeria Biomèdica, on els dies en línia i els dies de Campus poden ser altres; i algunes assignatures seran completament en línia.

 

Notícies Notícies

Destacats Destacats