MARIA ABASCAL GUERRERO

ABASCAL GUERRERO, MARIA
Conferenciant
Tecnologia

JEAN FLORIN BAPTISTE ABELES

ABELES, JEAN FLORIN BAPTISTE
Predoctoral en Formació UPF
Intel·ligència Artificial i Informàtica Teòrica

PASCUAL PABLO ABENIA POLO

ABENIA POLO, PASCUAL PABLO
Personal de Suport a la Recerca
Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE)

IBRAHIM MARAI RASHAD ABOUSHEHADA

ABOUSHEHADA, IBRAHIM MARAI RASHAD
Predoctoral en Formació UPF
Wireless Networking

IRENE ACERO I POUSA

ACERO I POUSA, IRENE

VINCENT FRANÇOIS JACQUES QUENTIN ADAM

ADAM, VINCENT FRANÇOIS JACQUES QUENTIN
Investigador Postdoctoral
ETIC

ADAME VAZQUEZ, ANTONIO
Professor associat
Tecnologies i Estratègies de Xarxes (NETS)

ABDUSSALAM ALI ABDUSSALAM ALAJAMI

ALAJAMI, ABDUSSALAM ALI ABDUSSALAM
Investigador Predoctoral
Computació Ubiqua (UBICALAB)

LAIA ALBO PEREZ

ALBO PEREZ, LAIA
Investigadora Postdoctoral
Tecnologies interactives i distribuïdes per a l'Educació (TIDE)

CARLOS ALBORS LUCAS

ALBORS LUCAS, CARLOS
Investigador Predoctoral
Anàlisi de Dades Biomèdiques (PHYSENSE)

ALEX ALEMANY MUÑOZ

ALEMANY MUÑOZ, ALEX
Predoctoral en Formació AGAUR-FI-JO-23
Psicòlegs Centre de Cognició i Cervell

RASHID ALI

ALI, RASHID
Investigador Postdoctoral
Xarxes inhalàmbriques (WN)

ELHAM ALIZADEH

ALIZADEH, ELHAM
Investigador/a fons PRTR-NG
Simulació, Imatge i Modelatge per Sistemes Biomèdics

SHATHA NAWAF MOHAMMAD ALKHASAWNEH

ALKHASAWNEH, SHATHA NAWAF MOHAMMAD
Predoctoral en Formació UPF
Tecnologies interactives i distribuïdes per a l'Educació

ANTONIA ALOMAR ADROVER

ALOMAR ADROVER, ANTONIA
Investigadora Predoctoral
Tecnologies Multimèdia Cognitives (CMTECH)

PABLO ALONSO JIMENEZ

ALONSO JIMENEZ, PABLO
Personal de Suport a la Recerca
Tecnologies del So i de la Música (MTG)

BURAK ALTUN

ALTUN, BURAK
Predoctoral en Formació UPF
Instrumentació i Senyals Biomèdics

SANTIAGO ESTEBAN AMAYA CORREDOR

AMAYA CORREDOR, SANTIAGO ESTEBAN
Predoctoral en Formació UPF
Tecnologies interactives i distribuïdes per a l'Educació

PANAGIOTA ANASTASOPOULOU

ANASTASOPOULOU, PANAGIOTA
Investigadora Predoctoral
Tecnologies del So i de la Música (MTG)

ANETA ANTONOVA TONCHEVA

ANTONOVA TONCHEVA, ANETA
Personal de Suport a la Recerca
ETIC