Dr. Vladimir Estivill

Director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions(ETIC) 

Despatx: 55.010

Dr. Enric Peig

Director de l'Escola d'Enginyeria

Despatx: 55.008

Dr. Josep Blat

Secretari (DTIC) 

Despatx: 55.126

PENDENT NOMENAMENT

Secretari de l'Escola d'Enginyeria

Despatx: 55.122

Dr. Boris Bellalta

Sotsdirector

Recerca, tranferència i Doctorat

Despatx: 55.202

Dr. Ralph Andrzejak

Sotsdirector

Professorat i contractació

Despatx: 55.200

Dra. Davinia Hernández-Leo

Sotsdirectora Escola d'Enginyeria

Responsable d'Innovació-USQUID

Despatx: 55.128

Dr. Federico Sukno

Sotsdirector

Assignació Docent del professorat

Despatx: 55.124

Dr. Rafael Pous

Sotsdirector

Promoció i Comunicació

Despatx:55.426

 

Personal associat a direcció:

Carme Buisan 

Promotora ETIC

Despatx: 55.012 Telèfon: 93 542 1370

[email protected]

Dra. Veronica Moreno

Pedagoga USQUID

Despatx: 55.307 Telèfon: 93 542 29 81

 

Òrgans de Govern Òrgans de Govern