Dr. Vladimir Estivill

Director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions(ETIC) 

Despatx: 55.010

Dr. Oscar Camara

Director de l'Escola d'Enginyeria

Despatx: 55.008

Dra. Vanesa Daza

Secretària Acadèmica del DTIC 

Despatx: 55.216

Dr. Ernest Montbrió

 Secretari de l'Escola d'Enginyeria

Despatx: 55.200

Dr. Boris Bellalta

Sotsdirector

Recerca, tranferència i Doctorat

Despatx: 55.202

Dr. Horacio Saggion

Sotsdirector

Professorat i contractació

Despatx: 55.422

Dra. Patricia Santos

Sotsdirectora i Responsable d'Innovació-USQUID

Despatx: 55.128

Dr. Alfonso Martínez

Sotsdirector de Qualitat

 

Despatx: 55.204 

Dr. Federico Sukno

Sotsdirector

Assignació Docent del professorat

Despatx: 55.124

Dr. Rafael Pous

Sotsdirector

Promoció i Comunicació

Despatx:55.426

 

Personal associat a direcció:

Carme Buisan 

Promotora ETIC

Despatx: 55.012 Telèfon: 93 542 1370

[email protected]

Dra. Veronica Moreno

Pedagoga USQUID

Despatx: 55.307 Telèfon: 93 542 29 81

 

Òrgans de Govern