Equip de Direcció Equip de Direcció

Dr. Miquel Oliver

Director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions(DTIC) 

Despatx: 55.010

Dr. Enric Peig

Director de l'Escola Superior Politècnica

Despatx: 55.008

Dra. Gloria Haro

Secretaria (DTIC) 

Despatx: 55.400

Dra. Gema Piella

Secretaria (ESUP) 

Despatx: 55.107

Dr. Miguel Angel González

Responsable

Despatx: 55.105

Dra. Vanessa Daza

Sotsdirectora 

Despatx: 55.216

Dra. Emilia Gómez

Sotsdirectora 

Despatx:55.314

Dra. Davinia Hernández-Leo

Sotsdirectora  

Despatx: 55.408

Dr. Anders Jonsson

Sotsdirector

Despatx: 55.219

Dr. Horacio Saggion

Sotsdirector

Despatx:55.406

Personal associat a direcció:

Dra. Veronica Moreno

Pedagoga USQUID

Despatx: 55.307 Telèfon: 93 542 29 81

 

Òrgans de Govern Òrgans de Govern

MEMBRES NATS

ANDRZEJAK, Ralph Gregor

BAEZA, Ricardo

BALLESTER NICOLAU, Coloma

BELLALTA JIMENEZ, Boris

BERTALMIO BARATE, Marcelo José

BIJNENS, Bart

BINEFA VALLS, Xavier

BLAT GIMENO, José Angel

BONATTI, Luca

BUTAKOFF, Constantine

CAMARA REY, Oscar

COSTA MARTÍNEZ, Albert

DALMAU LLORET, Victor

DAZA FERNANDEZ, Vanesa

DECO ., Gustavo

ESTIVILL, Vladimir

FARRÚS CABECERAN, Mireia

FONT SEGURA, Josep

FREIRE VEIGA, ANA MARIA

GARAMENDI, JUAN

GEFFNER ., Héctor Alberto

GOMEZ, VICENÇ

GÓMEZ GUTIERREZ, Emilia

GONZALEZ BALLESTER, Miguel A.

GUARDIOLA, MARTA

GUILLEN FABREGAS, Albert

HARO ORTEGA, Gloria

HERNANDEZ LEO, Davinia

IVORRA CANO, Antoni

JIMENEZ CELORIO, Sergio

JONSSON, Anders

JORDÀ PUIG, Sergio

LOBO, Jorge

LOZANO SOLSONA, Angel

MARQUES, Ricardo

MARTINEZ VICENTE, ALFONSO

MARTORELL, Agustin

MOCHOL, Gabriela

MONTBRIÓ FAIREN, Ernest

MORENO BOTE, Ruben

NEU, Gergely

NURCHIS, Maddalena

OGNIBENE, Dimitri

OLIVER RIERA, Miquel

PARÉS BURGUÈS, Narcís

PEIG OLIVÉ, Enric

PIELLA FENOY, Gema

POUS ANDRÉS, Rafael

RAFOLS SALVADOR, Carla

RAMIREZ MELENDEZ, Rafael

RUBIN, Nava

RUIZ, Emeralda

SAGGION, Horacio

SALA BATLLE, Dolors

SANROMÀ, Gerard

SEBASTIÁN GALLÉS, Núria

SERRA CASALS, Francesc Xavier

SILVA PEREIRA, Silvana

SOTO FARACO, Salvador

SUKNO, FEDERICO

TORO, JUAN MANUEL

URBANO MERINO, Julian

VAZQUEZ, Javier

VERSCHURE ., Paulus Franciscus

WANNER ., Leo

COL·LECTIU PROFESSORS DOCTORS TP, RESTA PERSONAL ACADÈMIC NO DOCTOR I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

CODINA., Joan

ESTUDIANTS DE PRIMER I SEGON CICLE

None

ESTUDIANTS DE TERCER CICLE

None

COL·LECTIU PAS

CHAMPION COLELL Judith

CLOTET, Joana

GARCIA ESCOBOSA Lydia

JIMENEZ GARCIA Vanessa

SAFRANKOVA, Jana

President:

Enric Peig

Secretari:

Gemma Piella

Professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència a l'Escola:

Ralph Andrzejak
Coloma Ballester Nicolau
Marcelo Bertalmío Barate
Xavier Binefa Valls
Josep Blat Gimeno
Víctor Dalmau Lloret
Vanesa Daza Fernández
Miguel Ángel González Ballester
Davinia Hernández
Sergi Jordà Puig. Suplent: Xavier Serra Casals
Miquel Oliver Riera
Gemma Piella Fenoy
Rafael Pous Andres
Dolors Sala Batlle

Personal acadèmic contractat amb títol de doctor:

Anders Jonsson

Personal acadèmic no doctor i personal investigador en formació:

Jonathan Ferrer Mestres
Àngel García-Cerdaña
Carles Martín Badell

Estudiants:

Albert Peláez Carrera
Alejandro Puig Escobar
Ismael Shaban Pina

Personal d'administració i serveis:

Montse Jaureguizar Salas
Iolanda Sabater Anell

 

PRESIDENT: 

Dr. Miquel Oliver

VOCALS I CONVIDATS

Dra. Ballester, Coloma 

Dr. Baeza, Ricardo

Dr. Bertalmío, Marcerlo

Dr. Bijnens, Bart

Dr. Blat, Josep

Dra. Daza, Vanesa

Dr. Geffner, Héctor

Dra. Gomez, Emilia

Dr. Gonzalez, Miguel Angel 

Dr. Lozano, Ángel

Dr. Moreno, Ruben

Dr. Serra, Xavier

Champion, Judith 

Safrankova, Jana

COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Dra. Emilia Gómez

MÀSTER

Coordinador  CSIM: Dr. Narcís Parés

Coordinador SMC: Dr. Xavier Serra

Coordinadora MIIS: Dra. Mireia Farrús

Coordinador Brain and Cognition:  Dr. Juan Manuel Toro

Coordinador WICOM: Dr. Boris Bellalta

Coordinador Computational Biomedical Engineering : Dr. Ralph Andrzejak

Coordinadora Master in Computer Vision:  Dra. Coloma Ballester

SECRETARI

Dr. Boris Bellalta

COORDINACIÓ

Coordinadora de Docència: Dra.  Davinia Hernández-Leo

Coordinadora d'assiganció docent:  Dra.  Vanesa Daza

Coordinador  Mobilitat: Dr. Rafael Ramírez

Directora USQUID: Dra. Davinia Hernández-Leo

Cap d'estudis: Dra. Gemma Piella

COORDINADORS DE GRAU

Coordinador  GEI: Dr. Victor Dalmau

Coordinador  GET: Dr. Rafa Pous

Coordinadora GESA: Dra. Coloma Ballester

Coordinador GEBM:  Dr. Oscar Càmara

COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:

Dra. Emilia Gómez

DIRECTORS DE MÀSTER

Coordinador  CSIM: Dr. Narcís Parés

Coordinador SMC: Dr. Xavier Serra

Coordinadora MIIS: Dra. Mireia Farrús

Coordinador Brain and Cognition:  Dr. Juan Manuel Toro

Coordinador WICOM: Dr. Boris Bellalta

Coordinador Computational Biomedical Engineering : Dr. Ralph Andrzejak

Coordinadora Master in Computer Vision:  Dra. Coloma Ballester

SECRETARI

Dr. Boris Bellalta

President:  Dr. Miguel Ángel González Ballester

Investigadors principals dels grups de recerca:

Dr. Albert Guillen

Dr. Ángel Lozano

Dr. Antoni Ivorra

Dr. Boris Bellalta

Dra. Coloma Ballester

Dra. Davinia Hernández-Leo

Dra. Emilia Gómez

Dr. Enric Peig

Dr. Ruben Moreno Bote

Dr. Ernest Montbrió 

Dr. Ruben Moreno Bote

Dra. Gemma Piella

Dra. Glória Haro

Dr. Gustavo Deco

Dr. Héctor Geffner 

Dr. Horacio Saggion

Dr. Josep Blat

Dr. Leo Wanner

Dr. Miguel Ángel González Ballester

Dr. Marcelo Bertalmío

Dr. Miquel Oliver

Dra. Nava Rubin

Dra. Núria Sebastián

Dr. Óscar Cámara

Dr. Paul Vershure

Dr. Rafael Pous

Dr. Ralph Andrzejak

Dr. Ricardo Baeza

Dr. Vladimir Estivill

Dr. Xavier Binefa

Dr. Xavier Serra

Director: Xavier Binefa

Sotsdirectors: Marcelo Bertalmío i Vanesa Daza

Representants dels col·lectius:

  • Vicepresident de la Comissió de Recerca: Jorge Lobo

  • Permanents: Sergi Jordà

  • Icrea: Héctor Geffner, Bart Bijnens (suplent)

  • Lectors i RyC: Anders Johsson 

  • Visitants i Postdocs: Javier Vazquez

  • Professors associats: Dani Soto

  • Estudiants: Oriol Martínez, Agustín Martorell (suplent)

  • PAS: Judith Champion, Lydia García (suplent)

Secretari: Dr. Victor Dalmau

Reunits els Professors Permanents del DTIC, i a proposta del director, es va acordar crear un Comitè Assessor Extern del Departament amb l'objectiu d'assistir al departament en aconseguir millorar l'excel·lència en les activitats docent, investigadora i de servei a la societat, les estructures organitzatives i de funcionament quotidià, i de promoure el reconeixement internacional del DTIC. Està previst que els membres d'aquest comitè es reuneixin un cop a la primavera del 2014, i seguidament cada dos anys.

Els membres del Comitè Assessor Extern són: