CHECK THE CALL TO APPLY -  For questions and requests: [email protected]      

  CONSULTA L'OFERTA I APLICA: Per a preguntes i peticions: [email protected]      

    For Closed Positions>

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-13

Research Support position: Suport neuroimatge computacional per modelar cervells/ Computational image for brain modelling

 • Oferta i Formulari d'inscripció de candidatures i enviament de documents / Call, application form and document submission: DTIC-PLCT-2024-13 del 20/02/2024.
 • Euraxess, del 20/02/2024.

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-12

Research Support position - Scientific developer for advanced data analytics and visualization applied to craniofacial dysmorphology

 • Oferta i Formulari d'inscripció de candidatures i enviament de documents / Call, application form and document submission: DTIC-PLCT-2024-12 del 16/02/2024.
 • Euraxess, del 16/02/2024.

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-11

Research Support position: 5-month engineer position in development of a virtual platform for device implantation in left atrial appendages

 • Oferta i Formulari d'inscripció de candidatures i enviament de documents / Call, application form and document submission: DTIC-PLCT-2024-11 del 12/02/2024.
 • Euraxess, del 12/02/2024.

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-10

Research Support position: Tècnic Superior de Suport a la Recerca en Comunicació i Promoció del Departament i de l’Escola d’Enginyeria (ETIC)

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-9

Research Support position: Research Support Deco Lab

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-8

Research Support position: Research position on acoustic monitoring

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-6

Research Support position - Research Assistant in face and body analysis

 • Oferta i Formulari d'inscripció de candidatures i enviament de documents / Call, application form and document submission: DTIC-PLCT-2024-6 del 10/01/2024
 • Euraxess, del 10/01/2024.
 • AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 31/01/2024 - EXTENSION OF APPLICATION DEADLINE: 31/01/2024. Comunicat del 25/01/2024
 • Llista d'admesos i exclosos, del 13/02/2024.
 • Proposta de contractació, del 22/02/2024.

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2024-5

Research Support position - Research Assistant in Research, develop, test and validate deep learning-based methods and tools for video matting

 • Oferta i Formulari d'inscripció de candidatures i enviament de documents / Call, application form and document submission:  DTIC-PLCT-2024-5 del 10/01/2024.
 • Euraxess, del 10/01/2024.
 • AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 31/01/2024 - EXTENSION OF APPLICATION DEADLINE: 31/01/2024. Comunicat del 25/01/2024
 • Llista d'admesos i exclosos, del 13/02/2024.
 • Proposta de contractació, del 22/02/2024.