1. Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de novembre de 2019.

S’aprova l’acta nº 17 de la Comissió de Qualitat de la UPF

2. Aprovació del Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UPF.

S’aprova la versió 3 del Manual del SGIQ Marc UPF annex 1

3. Aprovació  del Manual de Processos del SGIQ.UPF

S’aprova la versió 1 del Manual de Processos del SGIQ Marc UPF annex 2

4. Aprovació del Catàleg d'Indicadors del SGIQ.UPF.

S’aprova el Catàleg d’indicadors versió 1 del SGIQ Marc UPF annex 3

5. Aprovació de l'Informe de Revisió del SGIQ.UPF i del Pla de Millora.

S’aprova l’IRSGIQ Marc UPF i el Pla de Millora annex 4