Revisió del SGIQ

En els processos d'acreditació de les titulacions, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) exigeix als centres que revisin de forma periòdica i completa l'adequació dels seus SGIQ.

Aquesta revisió es concreta en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que permet fer un seguiment dels canvis realitzats. El Gestor de qualitat, administrat des de la Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ), permet elaborar i gestionar aquest informe.

Els passos a seguir per a dur a terme la revisió del SGIQ dels centres són els següents:

 1. Elaboració de l'Informe de revisió del SGIQ:
  • Anàlisi de cadascun dels apartats del Manual del SGIQ (contingut i possibles millores).
  • Actualització de l'estat i explicació de les propostes de millora incloses dins el Pla de Millora del centre i introducció de noves propostes de millora.
  • Anàlisi dels processos.
    
 2. Revisió del Manual del SGIQ:
  • Actualització del Manual en base als canvis proposats en l'Informe de revisió del SGIQ.
    
 3. Revisió del Pla de Millora del SGIQ:
  • Actualització de l'estat de les propostes de millora anteriors, d'acord amb l'indicat en l'Informe de revisió del SGIQ.
  • Introducció de noves propostes de millora, d'acord amb l'Informe de revisió.
    
 4. Aprovació per la Comissió de Qualitat del centre i publicació a la web del centre.