Creada per Resolució del rector de 30 de març del 2009, la Comissió de Qualitat, a partir de la modificació de la Comissió de Planificació i Avaluació anterior, és l’òrgan assessor del rector en matèria de qualitat institucional, i específicament en relació amb els processos de planificació, avaluació i acreditació que duu a terme la Universitat, així com de la seva metodologia.

La Comissió de Qualitat és l’encarregada de dissenyar, avaluar i implementar el el Sistema Interna de Garantia de Qualitat Marc de la UPF (SGIQ Marc) que proporciona a tota la institució un marc de referència en el qual s’integren i es vinculen la informació, els sistemes d’informació, amb la presa de decisions a tots els nivells.

Curs 2023-24 Sessió 22 de novembre de 2023 Acta nº23
Curs 2022-23 Sessió 26 d'octubre de 2022 Acta nº 22
Curs 2021-22 Sessió 11 de novembre de 2021 Acta nº 21
Curs 2020-21 Sessió 16 de novembre de 2020 Acta nº 20
Curs 2019-20 Sessió 5 de juny de 2020 Acta nº 19
Sessió 31 de gener de 2020 Acta nº 18

Sessió 11 de desembre de 2019

Acta nº 17

Curs 2018-19  Sessió 27 de novembre de 2018 Acta nº 16 
Curs 2017-18  Sessió 27 de novembre de 2017 Acta nº 15
Curs 2016-17  Sessió 10 de gener de 2017 Acta nº 14 
Curs 2015-16  Sessió 16 de juliol de 2015 Acta nº 13
Curs 2014-15  Sessió 5 de novembre de 2014 Acta nº 12
Curs 2013-14  Sessió 17 de juliol de 2014 Acta nº 11

Curs 2012-13 

 

Sessió 25 d'abril de 2013 Acta nº 10
Sessió 20 de novembre de 2011 Acta nº 9

Curs 2011-12 

Sessió 13 d'abril de 2012 Acta nº 8
Sessió 4 de novembre de 2011 Acta nº 7
Curs 2010-11  Sessió 13 d'abril de 2011 Acta nº 6