Els centres disposen d'uns protocols de visita, elaborats per l'OTQ, que juntament amb les reunions que es fan permeten els centres preparar les visites de les dimensions addicionals.