Les universitats catalanes poden sol·licitar l'avaluació de les següents dimensions addicionals de les titulacions universitàries oficials de grau i màster que s'hagin acreditat:

  • Desenvolupament i inserció professionals
  • Interacció entre recerca i docència
  • Internacionalització

La convocatòria està oberta durant tot l'any i la metodologia que s'aplica per a l'avaluació d'aquestes dimensions és la Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.

 

La següent taula mostra les titulacions universitàries UPF que s'han avaluat de dimensions addicionals: